Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Humenné pre obhospodarovateľov lesa.

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Humenné (SL289) na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

SL289 02 Bačovčinová Marta a sp.

SL289 03 Čabaková Helena

SL289 04 Čerkes Marián

SL289 05 ÉLEUM s.r.o.

SL289 06 Ficek Alois, Mgr.

SL289 07 Ficek,Trecák D.,Trecák V

SL289 08 Humenský Sokol,poz.sp.

SL289 09 Jozef Kremnický

SL289 10 LaP PS Topoľovka

SL289 11 Lesy mesta Humenné

SL289 12 Lesy SR OZ Vranov

SL289 13 MUDr. Anna Topľanská

SL289 14 Obec Štefanovce

SL289 15 PPaLPS Hankovce

SL289 16 PS Brestov

SL289 17 PSBU Lieskovec

SL289 18 PS Kochanovce

SL289 19 PS Košárne Ľubiša

SL289 20 PS Potôčky Udavské

SL289 21 PS Vyšné Ladičkovce

SL289 22 PS,PS Štefanovce

SL289 23 Rímskokat. cirk. Humenné

SL289 24 Rímskok. c. f. Lieskovec

SL289 25 Salanci Andrej

SL289 26 Salanciová Helena

SL289 27 Skoupilová Mária a spol.

SL289 28 SL Gubacký Marián

SL289 29 SL Ján Rusňák

SL289 30 SL Lichvan Jozef

SL289 31 SL Širá Mária

SL289 33 SLS,PS Sopkovce

SL289 34 SL Baníková Nadežda

SL289 35 SL Cár

SL289 36 SL Čubiňák Dušan

SL289 37 SL Ďurišová Gabriela

SL289 38 SL Dydňanský S. a spol.

SL289 39 SL Harvan Pavol

SL289 40 SL Ing. Juraj Straňák

SL289 42 SL Kunaš Ján

SL289 43 SL Lukacková Jolana

SL289 44 SL Macko Juraj

SL289 45 SL Mária Nemtudová

SL289 46 SL Mária Otávková a sp.

SL289 47 SL Marián Brek

SL289 48 SL Marián Hodor

SL289 50 SL Raková Valéria

SL289 51 SL Sikorský as Víťazovce

SL289 52 SL Žáková Marta a spol.

SL289 53 SL Džatková a sp. Karná

SL289 54 U-PS Chlmec

SL289 55 Urbariát H+L+V Udavské

SL289 56 Urbariát obce,PS Jasenov

SL289 57 Urbariát obce,PS Závadka

SL289 58 Urbariát PS Brekov

SL289 59 Urbariát PS Porúbka

SL289 60 U a PS,PS Sopkovce

SL289 61 US Čigová PS

SL289 62 USaPS Valaškovce síd.HE

SL289 63 US Gruzovce,PS

SL289 64 US Karná,PS

SL289 65 US PS Lackovce

SL289 66 US,PS Myslina

SL289 67 UPS Hažín nad Cirochou

SL289 68 UPS Nižné Ladičkovce

SL289 69 U,LaPS Hudcovce

SL289 70 US Slovenská Volová,PS

SL289 71 ZVL Karabinoš a s. Karná

SL289 72 Zmuda Ján

SL289 73 ZSVL Vysoká - Lieskovec

SL289 75 Mária Kremnická

 

Informácia o spracovaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.