Slovensky  Deutch  English

Vyhotovovanie PSL v roku 2015

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s.  v rokoch 2015/16 vyhotovovala PSL na týchto lesných celkoch:

 

Názov lesného celku Výmera  
Ostrôžky 715,4196  
Lesy Tisovníky 1 872,4552  
Šaling 3 994,0961
 
Lesný celok Necpaly 7 414,6972
 
Lesný celok Dubeň 1 822,7197 dodávateľsky
Lesný celok Párnica 9 017,0931
 
Lesný celok Varín 2 600,0000 dodávateľsky
Lesy mesta Spišská Nová Ves 7 418,8571  
Lesy Rudňany 1 815,7186  
Poráč I. 997,3985  
Zvyšok LHC Rudňany a Spišská Nová Ves 3 879,1016
 
Lesy Plavnica 2 424,3369  
Ostatné lesy na LHC Plavnica 4 309,1964  
Lesy Spišského biskupstva Spišské Bystré 3 006,7418
dodávateľsky
Lesy Vernár 1 509,5742  
Ostatné lesy na LHC Spišské Bystré 1 657,8199  
Ostatné lesy na LHC Hranovnica 1 219,4979  
Mestské lesy Poprad 838,3119  
Ostatné lesy na LHC Spišská Teplica 2 370,1570  
  58 883,1927  
(c) SLS, a.s.