Slovensky  Deutch  English

Projekty v realizácii

 

 

 

 

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2022

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s. vyhotovuje v rokoch 2022/23 PSL na týchto lesných celkoch:

 

Lesný celok Výmera  
Maríková
7 792,1918
 
Papradno
6 395,5199
 dodávateľsky
Beluša
8 262,8289
 
Vsetín
2 552,7372
 
Lednické Rovne
7 822,9654
 dodávateľsky
Ilava
9 434,5974
 
Dubnica
1 228,4493
 
Lieskovec
1 299,0953
 
Obecné lesy Švedlár
2 302,7899
 
Nálepkovo
3 591,7790
 
Stará Voda
8 749,6844
 
Hnilec-štátne
1 504,6976
 
Smolník
5 759,8638
 
Lesy na LHC Bardejov
7 062,2408
 
Lesy na LHC Zborov 6 595,8727
 
Lesy na LHC Komárov
5 897,8610
 
      86 253,1744
 

 

 

 

 

 

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2021

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s. vyhotovuje v rokoch 2021/22 PSL na týchto lesných celkoch:

 

Lesný celok Výmera  
Kantor
6 579,6496
 
Kláštor
5 290,7007
 
Kýčera
5 088,1393
 
Lokca
7 696,6897
 
Martinské hole
5 477,3086
 dodávateľsky
Paráč
5 898,1429
 
Rudno
3 136,0592
 
ML Kremnica 1
    73,2120
 
Zakamenné
4 320,8309
 
Lesy Cemjata
1 333,6767
 
Lesy na LHC Humenné
7 743,5089
 
Lesy na LHC Krásny Brod
5 777,3584
 
Lesy na LHC Medzilaborce
7 945,0702
 
Lesy na LHC Nižná Jablonka
6 532,2873
 
Lesy na LHC Turcovce 8 162,4761
 dodávateľsky
Lesy Tichý Potok
6 772,4635
 dodávateľsky
Obecné lesy Ihľany
   565,9652
 
Krásnohorské Podhradie      7 624,1046  
      78 855,1677
 

 

 

 

 

 

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2020

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s. vyhotovuje v rokoch 2020/21 PSL na týchto lesných celkoch:

 

Lesný celok Výmera  
Bytča
 6 169,9726
 
Čierňavy
6 182,4562
 
Hradská hora
  164,9864
 
Hubová 5 829,3767
 dodávateľsky
Ľubochňa 4 534,3833
 
Marček 4 951,0877
 
Starovec 8 273,6197
 
Svarinka 2 627,6844
 
Lesy na LHC Hertník
6 628,3744
 
Lesy na LHC Kružlov
6 782,5083
 
Lesy na LHC Lukov
5 158,2851
 dodávateľsky
Lesy na LHC Snina
8 079,8435
 
Lesy na LHC VLM Kamenica nad Cirochou
  878,8456  
Levočská dolina
3 097,3230
 
Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany
  409,9614
 
Lesy na LHC Udavské
7 235,0367
 
  77 003,7450
 


 

 

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2019

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s. bude v rokoch 2019/20 vyhotovovať PSL na týchto lesných celkoch:

 

Názov LC Výmera pripadajúca na SLS (v ha)
Lesy na LHC Solivar a Kokošovce 11 100,6383
Lesy na LHC Starina
17 769,6715
Neštátne lesy na Ubli   1 332,2405
Ľubica
  4 919,9005
Krásno - stred
  9 768,3581
Krásno - východ
  6 359,4547
Krásno - západ
 12 009,0459
Turček
  4 863,0335
Turčianske Teplice
  5 564,5376
  73 686,8806

 


 

 

 


(c) SLS, a.s.