Slovensky  Deutch  English

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy - lesných hospodárskych plánov v roku 2009

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávanie organizovaných NLC vo Zvolene SLS, a. s. vyhotovovala v roku 2009/2010 PSL - LHP na týchto lesných celkoch:

Číslo
Lesný celok Výmera (v ha) Pracovisko
1.
Pozemkové spoločenstvo Veľká Poľana 1075,7700
Spišská Nová Ves
2. Ruské
1838,3100
Prešov
3. Starina
1341,3700
Spišská Nová Ves
4.
Smolník 1204,9000
5.
Zvala
1457,9400
6.
Neštátne lesy na LHC Starina
2319,2500
7.
Ubľa
4561,0500
Poprad
8.
Neštátne lesy na LHC Sobrance
1284,0800
9.
Lesný celok Lesy Remetské Hámre
4263,7527
Rožňava 1
10.
Lesný celok Remetské Hámre a Ubľa neštátne
1499,4687
11.
Jasenie - štátne
6463,3894
Liptovský Hrádok
12.
Jasenie - neštátne
346,7479
13. Brusno - štátne
5858,3525
Revúca
14.
Brusno - neštátne
2352,7094
15.
Obecné lesy Ľubietová
2983,3984
Zvolen 2
16.
Krásno - západ
10964,5600
Považská Bystrica, Zvolen 2, Čadca 1,2
17.
Kysuca
868,5800
Ružomberok, Čadca 1
18.
Krásno - stred 9984,4800
19.
Krásno - východ 6326,4000
Ružomberok
20.
Neštátne lesy na LHC Kokošovce
714,7000
Prešov
21.
Neštátne lesy na LHC Solivar
2858,0900
22.
Lesný celok Lesy Hlivištia
4060,3359
Rožňava 2
23.
Dobrá Niva
2320,7607
Zvolen 1
24.
Obecné lesy Babiná
1007,8740
25.
Lesy Kozelník 3429,2466
26.
Obecné lesy Banská Belá
1141,6108
27.
Lesný celok Kulháň 4626,9000
Považská Bystrica
  Celková výmera
87154,0270
 
(c) SLS, a.s.