Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

15.02.22

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Rudno.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Rudno na obdobie platnosti 2022 - 2031,   viac ..

15.02.22

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Kýčera.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Kýčera na obdobie platnosti 2022 - 2031,   viac ..

10.02.22

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Zákamenné pre obhospodarovateľov lesa.

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku   viac ..

08.02.22

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Humenné pre obhospodarovateľov lesa.

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC)   viac ..

07.02.22

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy na LHC Medzilaborce.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Medzilaborce   viac ..

07.02.22

Návrh PSL Lesný celok Kláštor

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Kláštor na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť   viac ..

07.02.22

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy Cemjata.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy Cemjata na obdobie platnosti 2022   viac ..

31.01.22

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Nižná Jablonka pre obhospodarovateľov lesa.

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku   viac ..

17.01.22

Návrh PSL Lesný celok Paráč

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Paráč na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť   viac ..

16.12.21

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2022 - v y ž i a d a n i e

Slovenská lesnícka spoločnosť, a. s., zastúpená Ing. Miroslavom Uhlíkom, ako vyhotovovateľ programov starostlivosti   viac ..

14.12.21

Návrh PSL a porastová mapa LC Lokca

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lokca na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL   viac ..

08.02.11

Dobrý deň,

sme Slovenská lesnícka spoločnosť, akciová spoločnosť, so sídlom v Banskej Bystrici a dovolili sme si Vás osloviť s ponukou vyhotovenia geodetických a kartografických prác - geometrických plánov a vytyčovacích   viac ..

(c) SLS, a.s.