Slovensky  Deutch  English

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy  v roku 2011

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania  organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s. vyhotovovala v rokoch 2011/12  PSL na týchto lesných celkoch:

KLÚ
Názov LC z rozhodnutia o určení LC
Výmera LP (ha)
Pracovisko
Kontaktná osoba
Prešov
Lesy Humenné
4618,8000
Spišská Nová Ves
Ing. Jozef Bednár
Neštátne lesy na LHC Humenné
3124,7100
Neštátne lesy na LHC Strážske
611,2400
Lesy Krásny Brod
2118,3400 Poprad
Ing. Miloš Dražil
SL Janouš a spol. Krásny Brod
1327,7400
Neštátne lesy na LHC Krásny Brod 2331,2800
Lesy Medzilaborce 2475,5700
Prešov
Ing. Miroslav Menykö
Čertižné 1219,0100
Neštátne lesy na LHC Medzilaborce
4164,1300
Košice
LC Lesy Brzotín I
2707,6490
Banská Bystrica 1, Revúca, Rožňava

Ing. Juraj Bukvaj

Ing. Dušan Ďuriška

Ing. Július Kopasz

LC Zvyšok LHC Brzotín 2518,8753
LC Lesy Krásnohorské Podhradie II
5943,4866
Rožňava
Ing. Július Kopasz
LC Zvyšok LHC Krásnohorské Podhradie
1680,6180
LC Lesy Plešivec I
2201,2836
Revúca
Ing. Dušan Ďuriška
LC Lesy Rozložná
980,0930
LC Zvyšok LHC Plešivec 5573,7437
Žilina
Jánošíkovo 13
4513,8400
Považská Bystrica
Ing. Peter Starých
Kantor
6614,4900

Ružomberok,

Považská Bystrica

Miroslav Lúdik,

Ing. Peter Starých

Kýčera
4442,1300
Paráč
4925,5700
Čadca
Ing. Ján Bebej
Zákamenné 4724,4900
Liptovský Hrádok
Zdeno Žiška
Banská Bystrica
Nová Ves
7529,5381
Banská Bystrica 1
Ing. Juraj Bukvaj
Trenčín
Kšinná 5332,6140
Banská Bystrica 2 Ing. Jaroslav Ilavský
SPOLU vyhotovenie PSL
81679,2413
   
(c) SLS, a.s.