Slovensky  Deutch  English

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v roku 2013

Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s. vyhotovovala v rokoch 2013/14 PSL na týchto lesných celkoch:

Názov lesného celku

Výmera (v ha) v zmluve

o dielo

Červená Skala 4 939,2829
LC Gelnické lesy, s.r.o., Gelnica 4 639,7648
LC Prakovce – štátne 1 574,3319
LC Zvyšok LHC Gelnica, Mníšek nad Hnilcom 1 833,1499
LC Mníšek nad Hnilcom 3 510,5809
LC Smolnícka Osada 2 166,7309
LC Kráľova Lehota 6 163,6100
LC Kojšov 1 853,3350
LC Obecné lesy Veľký Folkmar, s. r. o.
1 159,4538
LC Zvyšok LHC Margecany, Lodina, Radatice 3 094,2405
Lesy Margecany – štátne 1 207,5129
Lesy Prešov 2 392,3600
Neštátne lesy na LHC Prešov 3 575,2900
Mestské lesy Prešov 1 332,6700
Lesy Liptovská Teplička 5 175,5600
Lesy Benkovo – štátne 2 981,0700
Neštátne lesy na LHC Benkovo, Liptovská Teplička 835,5500
LPS Liptovská Teplička 1 612,4500
Lesy Radatice 2 179,1200
Neštátne lesy na LHC Radatice 3 283,1300
Ruské Pekľany 784,2500
Lesný celok Lúky pod Makytou 10 126,0878
Lesy Chminianska Nová Ves 3 619,1696
Neštátne lesy na LHC Chminianska Nová Ves 4 386,1687
Lesný celok Šaárová
57,4906
  74 482,3602

 

(c) SLS, a.s.