Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Kýčera.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Kýčera na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

Baka Maroš

Černák Ján

Kováč Jozef, Mgr.

Krivuš Ján, Ing

Neurčený Fašianok Ľubomír

Neurčení v k. ú. Valča

Romančík Ľuboš

Thomková Adriana

Informácia o spracúvaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.