Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Rudno.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Rudno na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

Černek Miloslav

Daniš Radoslav

drobnovlastníci v k. ú. Brieštie

Durkovičová Vlasta

ECZ Ivančiná

ECZ Slovenské Pravno

Hasaj Ľuboslav

Hus Igor, Mgr.

Jurášek Peter

Kamien Branislav

Kevická Júlia

Kmeťová Anna

Kontšeková Darina

Krišpinský Pavol

Lesopoľn. PZ Budiš

Lesotrans s. r. o.

Lettrich Miroslav

Ličko Libor, lesné práce

Ličko Milan

LPS Kalamenová

LS PS Liešno

Nemec Svätopluk

Obec Jasenovo

Páleš Emil, MUDr.

Turiec Group s. r. o.

UPS Kalamenová

Vladár Libor

Informácia o spracúvaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.