Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Zákamenné pre obhospodarovateľov lesa.

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Zákamenné (SL303) na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa (neurčení v k. ú. Zákamenné) s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

Porastová mapa

Obrysová mapa

Porovnávací výkaz označenia JPRL

Informácia o spracovaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.