Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz starého a nového označenia na LC Lesy na LHC Medzilaborce.

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Medzilaborce na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

FALKO Danová, s. r. o.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.