Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Návrh PSL Lesný celok Kláštor

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Kláštor na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou dotknuté subjekty s návrhom PSL.

 

Návrh PSL

Porastová mapa

Obrysová mapa

Porovnávací výkaz označenia JPRL

Informácia o spracovaní osobných údajov

späť
(c) SLS, a.s.