Slovensky  Deutch  English

Novinky a oznamy

Provizórna mapa a porovnávací výkaz nového a starého označenia na LC Lesy na LHC Nižná Jablonka pre obhospodarovateľov lesa.

 

V súvislosti s vyhotovením programu starostlivosti o lesy (PSL) na Lesnom celku (LC) Lesy na LHC Nižná Jablonka (SL292) na obdobie platnosti 2022 - 2031, vyhotoviteľ PSL Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. Banská Bystrica v zmysle platných právnych noriem oboznamuje touto formou vlastníkov, obhospodarovateľov lesa s provizórnou mapou (porastovou a obrysovou) a porovnávacím výkazom nového a starého označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa.

 

SL292_01_Copak Mandzak

SL292_05_GKC Svetlice

SL292_07_Janočková a spol.

SL292_11_LPUS PS Zvala

SL292_12_Lesy SR, OZ Vranov

SL292_13_LOMY SV, s.r.o.

SL292_17_Obec Nižná Jablonka

SL292_18_PALEON s.r.o.

SL292_20_Potocký, Kačurová

SL292_21_Potocký Vladislav

SL292_22_PS vl. UlaP Osadné

SL292_23_REA-LES, s.r.o.

SL292_25_Sovičová, Hegedušová

SL292_26_SV - Orenič

SL292_27_SV - Ing. Miroslav Ferko

SL292_28_UPS Vyšná Jablonka

SL292_29_UPS, PS Nižná Jablonka

SL292_30_US PS Parihuzovce

SL292_31_US vl. ULP, PS Hostovice

SL292_32_SL Andrej Lukáč a sp.

SL292_33_Zimovčáková Anna

SL292_34_MS Finance 2, s.r.o.

SL292_35_Nezaradení kú Hostovice

SL292_36_Nezaradení kú Osadné

 

Informácia o spracovaní osobných údajov

 

späť
(c) SLS, a.s.